Hoe werkt Trappers?


Registratie Unit en Tags
Bij het inzetten van Trappers wordt het fietsgebruik van uw medewerkers gemeten door hun fiets te voorzien van een tag (zender). Bij uw organisatie wordt een registratie unit (ontvanger) geïnstalleerd die elke woon-werk fietsrit registreert. Iedere keer dat uw werknemer op de fiets naar het werk komt, krijgt de medewerker automatisch een aantal waardepunten (Trappers) op het persoonlijke account bijgeschreven. De medewerkers die deelnemen aan Trappers bepalen zelf in de Trappers webwinkel op www.trappers.net waar hun beloning uit bestaat. U als werkgever bent geheel vrij de hoogte van deze fietsbeloning te bepalen.

Trappers-app
Indien uw bedrijf beschikt over meerdere vestigingen biedt Trappers de mogelijkheid om de Trappers-app in te zetten voor de decentrale vestigingen. Bij het inzetten van de app wordt bespaard op kosten voor extra registratie units. 

Er kan ook voor worden gekozen om alleen de Trappers-app in te zetten voor het hele project en geen gebruik te maken van de registratie-unit en de tags. De app registreert naast de fietsritten ook de verbrande calorieën en de gereduceerde CO2 uitstoot.

Onbelaste reiskostenvergoeding
Door de onbelaste reiskostenvergoeding in de vorm van Trappers uit te keren, mag u 2 Trappers per kilometer onbelast vergoeden (1 Trapper vertegenwoordigt € 0,09). Wanneer u al reiskosten ad € 0,19 per kilometer vergoedt, dan kunt u de kosten onderbrengen in de – binnen de werkkostenregeling – beschikbare vrije ruimte.

De voordelen van Trappers

Trappers tag
  • Bevorderen van vitaliteit in het kader van duurzame inzetbaarheid
  • Daling van het ziekteverzuim
  • Verbetering van de bereikbaarheid
  • Vermindering parkeerproblemen
  • Bijdrage aan CO2-reductie
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Tevreden en productieve werknemers