Organisatie


Trappers is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van het stimuleren van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. In het kader van fietsen naar het werk is een uniek fietsbeloningssysteem ontwikkeld, het project Trappers. De onderneming probeert het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te bevorderen door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe diensten en het voortdurend verbeteren van bestaande producten en concepten. Trappers is in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van FinanciŽn in 2000 ontwikkeld. Dit unieke fietsstimulerings- en beloningssysteem is eind november 2002 officieel geÔntroduceerd tijdens het Landelijk Congres Vervoersmanagement.