Amerpoort

Amerpoort ondersteunt ruim 2.300 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi: van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt. Samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten biedt Amerpoort cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving.

Fietsen naar het werk onderdeel van vitaliteitsbeleid
Amerpoort wil het ziekteverzuim terugdringen, onder andere door medewerkers te stimuleren vaker naar het werk te fietsen. “Met deelname aan Trappers proberen we te benadrukken dat bewegen gezond is en dat we het belangrijk vinden om arbeidsvoorwaarden te hebben die gezondheid en vitaliteit blijvend stimuleren”, aldus Babette Hoefnagels, HR beleids- en projectadviseur.

Trappers is ook geschikt voor complexe projecten
Het project van Amerpoort is een complex project, omdat medewerkers naar diverse werkadressen reizen. Dat is opgelost doordat er meerdere werkadressen aan deelnemers gekoppeld kunnen worden. Een hele uitdaging, omdat sommige deelnemers meer dan vijf werkadressen hebben. Al met al is de implementatie goed verlopen.

Trappers heeft inmiddels een vaste plek verworven binnen ons vitaliteitsbeleid
Alle medewerkers worden via intranet en per e-mail op de hoogte gehouden van Trappers. Iedere dag melden zich nog nieuwe deelnemers aan. Nieuwe medewerkers van Amerpoort ontvangen een op maat gemaakte flyer van Trappers bij het indiensttredingspakket. Zo wordt Trappers blijvend onder de aandacht gebracht. Tot nu toe is Trappers door medewerkers en ook de Ondernemingsraad heel enthousiast ontvangen! Toch zien we punten voor verbeteringen. Bij de implementatie is gekozen voor een vaste beloning per gefietste rit (in plaats van per kilometer). Medewerkers die een behoorlijke afstand fietsen zijn daar soms teleurgesteld over. Overweging om de beloning uit te breiden wordt meegenomen bij de eerstvolgende evaluatie. “Maar tot nu toe zijn we heel tevreden!”