Privacyverklaring

Privacy is voor Fietsmobiliteit B.V.- handelend onder de naam Trappers, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Trappers allemaal doen met informatie die wij over je te weten komen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website (www.trappers.net), de registratie van de woonwerk-fietsritten via een tag en een registratie-unit en/of de registratie van de woonwerk-fietsritten via de Trappers App.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 1. Trappers
  1.1. Hoe werkt Trappers voor werkgevers?
  1.1.1. Informatie werkgevers
  Werkgevers kunnen informatie over Trappers aanvragen. Hiervoor gebruiken wij van jou:
 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Functie
 • Aantal medewerkers
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om je te informeren over de mogelijkheden van Trappers. Dit doen wij op basis van je toestemming. zolang het nodig is om goed uitvoering te geven aan het verstrekken van informatie over Trappers of totdat jij jouw toestemming intrekt.

1.1.2. Trappers voor werkgevers
Om gebruik te maken van Trappers hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij gebruiken hiervoor:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Aantal medewerkers
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • BIC-nummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens voor de periode dat je Trappers gebruikt.

1.2. Hoe werkt Trappers voor medewerkers?
1.2.1. Registratie woon-werkfietsritten medewerker
Je kan via je werkgever deelnemer van Trappers worden. Om deel te kunnen nemen hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via het aanmeldformulier van jou:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam werkgever
 • Adres werklocatie(s)
 • Afdeling (indien je werkgever dit vereist)
 • Personeelsnummer (indien je werkgever dit vereist)
 • Aantal fietsdagen per week
 • Huidig percentage fietsdagen
 • Toekomstig percentage fietsdagen
 • Fietsafstand
 • Merk telefoon (indien je gebruik maakt van de Trappers App)

1.2.2.  Beloningssysteem medewerker via App of registratie-unit/tag
Via Trappers kan je een beloning krijgen voor woon-werkfietsritten. Per fietsrit krijg je een bepaald aantal Trappers in een persoonlijk account die je kunt inwisselen voor cadeaus in de Trappersshop. Voor het beloningssysteem verzamelen wij, naast de gegevens voor de registratie van woon-werkfietsritten, de volgende gegevens:

 • Aantal verdiende Trappers
 • Bankrekeningnummer (alleen indien nodig voor de verwerking van de bestelling)
 • Bestelgegevens

Wanneer je jouw Trappers inwisselt voor cadeaus in de Trappersshop sluit je met ons een koopovereenkomst. Wij delen je persoonsgegevens met partijen die wij inschakelen om het cadeau op te sturen, zoals de leverancier van het cadeau en de postvervoerder. 

2. Hoe werkt het account?
Na ontvangst van het aanmeldformulier (genoemd bij 1.2.1) wordt er automatisch door Trappers een account aangemaakt. Afhankelijk van het door de werkgever gekozen registratiesysteem (tags/registratie-unit of Trappers App) ontvang je van Trappers de benodigde informatie en inloggegevens.

Het account wordt gemaakt om de overeenkomst tot rittenregistratie met ons te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze informatie tot één jaar na beëindiging van je deelname aan Trappers. Binnen dat jaar kan je het restant Trappers nog verzilveren in de Trappersshop (indien je wilt dat jouw account en bijbehorende gegevens worden verwijderd voor het einde van deze periode dan kun je contact opnemen met ons via klantenservice@trappers.net en worden alle persoonlijke gegevens binnen een maand verwijderd).

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld de leverancier van onze app, Mobidot B.V.

3. Wat gebeurt er bij gebruik van de app en het mobiliteitsprofiel?
Als je onze service gebruikt, wordt uit automatisch verzamelde locatie-informatie een mobiliteitsprofiel opgebouwd, dat bestaat uit een ‘logboek’ van persoonlijke verplaatsingen (“ jouw trips”). Hiertoe gebruiken wij de volgende sensorinformatie vanuit de smartphone:

 • Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen)
 • Accelerometer samples
 • Accountgegevens
 • Gegevens over je smartphone: leverancier, type en gebruikte operating system (voor het goed kunnen tonen van de app)

Het mobiliteitsprofiel bestaat uit de volgende informatie:

 • Begin- en eindtijd van elke trip;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke trip;
 • Snelheidspatroon tijdens elke trip;
 • Vaak bezochte plaatsen (“personal places”);
 • Veel gekozen routes (“frequent trips”);
 • Gebruikte vervoerswijze van elke trip;
 • Percentage gebruikte vervoerswijze (“modal split”);
 • Weersomstandigheden bij elke trip.

Wij stellen mobiliteitsprofielen op om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren. Je kan de Trappers App op elk gewenst moment verwijderen. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens niet langer verzamelen. Na de verwijdering van de Trappers App worden alle gegevens na 90 dagen verwijderd, tenzij we de gegevens wettelijk gezien langer moeten bewaren. Let op dat het verwijderen van de Trappers App niet hetzelfde is als het verwijderen van het account.

Wij werken samen met onze appleverancier Mobidot B.V. om onze app mogelijk te maken, waarvoor wij bovenstaande persoonsgegevens met hen delen.

4. Als de Trappers App niet naar behoren werkt?
Soms werkt de Trappers App niet naar behoren. Dan is het nodig dat er door de beheerder van de app (Mobidot B.V.) even meegekeken wordt. We vragen dit persoonlijk aan jou of je hier toestemming voor geeft en alleen wanneer dat het geval is, kijkt Mobidot mee en kan de performance van de app verbeterd worden.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

5. Gebruikt Trappers anonieme gegevens?
Trappers kan anonieme informatiebestanden uit persoonlijke mobiliteitsprofielen creëren, door de informatie waarmee je kan worden geïdentificeerd daaruit weg te laten. Trappers kan naar eigen inzicht deze anonieme informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om anonieme informatie aan derden bekend te maken en te distribueren, bijvoorbeeld voor verkeersmanagement doeleinden.

6. App store en Google Play
Onze Trappers App kun je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met je persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

7. Hoe zit het met verstrekking aan andere bedrijven of instellingen?
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, zoals Mobidot B.V. (app-leverancier) en AWS (internet service provider voor onze servers) leveranciers cadeaus en postvervoerder geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

8. Wat doet Trappers met statistieken?
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Zie verder onze cookieverklaring op de website.

9. Hoe werkt de beveiliging?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij maken gebruik van Secure Socket Layer (SSL) protocollen. Daarnaast worden extra gevoelige gegevens versleuteld opgeslagen via AES-encryptie. Wij beveiligen onze servers, waarop de informatie fysiek is opgeslagen, op dezelfde wijze als Google. Dit betekent onder andere 24/7 bewaking, strenge aanmeld- en toegangsprocedures. Daarnaast zijn alle servers zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben tot de servers.

10. Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is, via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring, bereikbaar voor al je vragen en verzoeken.

11. Wat gebeurt er als wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring?
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site en dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

12. Wat zijn je rechten?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

13. Wat kan je doen als je een klacht hebt?
Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar fg@nfp.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Contactgegevens
Fietsmobiliteit B.V., onderdeel van NFP Groep
Industrieweg 8
8444 AS Heerenveen
E-mailadres: fg@nfp.nl
Telefoonnummer: 0513 68 10 51
KvK nummer: 01097469

November 2022