Havenbedrijf Rotterdam

Trappers is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan van Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam) zorgt voor de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het Rotterdamse havengebied. Ook bevordert het Havenbedrijf een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust. Het Havenbedrijf neemt een voortrekkersrol in de omslag naar duurzame energie en wil ‘duurzaam’ ook tot uiting laten komen in hun eigen nieuwe mobiliteitsbeleid. Het Havenbedrijf als werkgever stimuleert daarom sinds begin januari 2018 medewerkers om met duurzame vervoersmiddelen van en naar het werk te reizen. Hoe pakt het Havenbedrijf dit aan?

Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf is gevestigd aan de Wilhelminakade aan de Maas, midden in het centrum van Rotterdam. Medewerkers die met de auto komen, kunnen parkeren in de inpandige parkeergarage. Het Havenbedrijf betaalt jaarlijks fors voor deze parkeerplaatsen en er zijn ook te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers. Dat heeft ertoe geleid om het mobiliteitsbeleid onder de loep te nemen.

Trappers heeft inmiddels een vaste plek verworven binnen ons mobiliteitsbeleid

In het nieuwe mobiliteitsbeleid van het Havenbedrijf is de belangrijkste verandering dat medewerkers gestimuleerd worden om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld de fiets. Medewerkers krijgen niet alleen een hogere reiskostenvergoeding, maar men wilde nog iets extra’s doen voor fietsende medewerkers. En dat is Trappers geworden.

“Met Trappers proberen we mensen te ‘verleiden’ om te kiezen voor een duurzame variant van vervoer die bijdraagt aan onze bedrijfsdoelstelling. Een gevolg hiervan is dat de parkeerdruk in de garage afneemt. Trappers draagt dus ook bij aan het oplossen van het parkeerprobleem”, aldus Paul Teuben, Teamleider HR Payroll & Support.

De introductie van Trappers heeft plaatsgevonden tijdens een vervoersmarkt in de hal van het Havenbedrijf. Trappers levert alle communicatiemiddelen aan waardoor het alleen nog op intranet geplaatst hoeft te worden en verwerkt in een presentatie voor nieuwe medewerkers. En het belangrijkste? De medewerkers die deelnemen aan Trappers zijn positief!