Havenbedrijf Rotterdam zet in op duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam neemt een voortrekkersrol in de omslag naar duurzame energie. Het wil ‘duurzaam’ ook tot uiting laten komen in het eigen nieuwe mobiliteitsbeleid. Sinds januari stimuleert het Havenbedrijf daarom als werkgever medewerkers om met duurzame vervoersmiddelen van én naar het werk te reizen. Hoe pakt het Havenbedrijf dit aan?

Haven van Rotterdam en Trappers

“Parkeerdruk in de garage neemt af”

Aanleiding voor een nieuw mobiliteitsbeleid was een tekort aan parkeerplaatsen. Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf is gevestigd aan de Wilhelminakade aan de Maas, midden in het centrum van Rotterdam. Parkeerruimte hier is schaars. Medewerkers die met de auto komen kunnen parkeren in een inpandige parkeergarage, waar het Havenbedrijf jaarlijks fors voor betaald. En nog zijn er te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers.

In het nieuwe mobiliteitsbeleid van het Havenbedrijf krijgt daarnaast duurzaamheid een grotere rol. Medewerkers worden gestimuleerd om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld de fiets. Hiervoor krijgen ze een hogere reiskostenvergoeding. Specifiek de fietsers worden via Trappers nog eens extra beloond.

Met Trappers proberen we mensen positief te ‘verleiden’ om te kiezen voor de duurzame variant van fietsen. Niet alleen draagt het bij aan onze bedrijfsdoelstelling, gevolg is ook dat de parkeerdruk in de garage afneemt”, aldus Paul Teuben, Teamleider HR Payroll & Support.

Haven van Rotterdam en duurzaamheid

Positieve reacties van medewerkers

‘De introductie van Trappers vond plaats tijdens een vervoersmarkt in de hal van het Havenbedrijf. Zo konden werknemers gelijk hun vragen stellen. Trappers levert in de samenwerking alle communicatiemiddelen aan waardoor wij de informatie alleen nog op intranet hoefden te plaatsen en te verwerken in een presentatie voor nieuwe medewerkers. Maar het belangrijkste? De medewerkers die deelnemen aan Trappers zijn positief!”